Privacybeleid bedrijven

CONVERTMALL PRIVACYBELEID BEDRIJVEN

Je privacy is voor Busfizz van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Vordering Gegevensbescherming. Dit privacybeleid, ook wel een privacyverklaring genoemd, is een informatief bericht over de verwerking van bedrijfsgegevens. De eindgebruiker kan aan de hand van deze verklaring besluiten wel of niet een overeenkomst met ConvertMall aangaan.
 1. OPENBARE GEGEVENS

Zoekmachines kunnen jouw bedrijfsaccount en openbare interacties (zoals bedrijfscontent) indexeren, zodat mensen deze pagina’s kunnen vinden wanneer ze zoeken op jouw naam.

 1. GEGEVENSOPSLAG

Busfizz maakt gebruik van externe leveranciers en hostingpartners, voor hardware, software, netwerken, opslag en gerelateerde technologie die we nodig hebben om ConvertMall te laten werken. We houden twee soorten logboeken bij: serverlogboeken en gebeurtenislogboeken. Door de diensten te gebruiken, geef je Busfizz toestemming om jou informatie over te dragen, op te slaan en te gebruiken in elk land waar we actief zijn.

 1. VRIJGEVEN VAN INFORMATIE

We kunnen jouw accountgegevens in bepaalde omstandigheden overdragen aan derden, waaronder en met jou toestemming;

 • Aan een dienst, service of partner die voldoet aan onze gegevensbeschermingsnormen;
 • Wanneer we te goeder trouw van mening zijn dat dit wettelijk verplicht is, zoals op grond van een dagvaarding of een ander juridisch proces;
 • Als we te goeder trouw van mening zijn dat dit zal helpen om dreigende schade aan iemand te voorkomen.

Als we jou informatie gaan delen in reactie op een juridische procedure, zullen we je hiervan op de hoogte stellen zodat je deze kunt aanvechten (bijvoorbeeld door tussenkomst van de rechtbank), tenzij we wettelijk verboden zijn of van mening zijn dat dit anderen in gevaar kan brengen of onwettig gedrag. We zullen bezwaar maken tegen juridische verzoeken om informatie over gebruikers van onze diensten die volgens ons ongepast zijn.

 1. TRACKING EN COOKIES

We gebruiken browsercookies en vergelijkbare technologieën om je te herkennen wanneer je terugkeert naar onze diensten. We gebruiken ze op verschillende manieren, bijvoorbeeld om je aan te melden, de e-maileffectiviteit te evalueren en bedrijfscontent te personaliseren. Zonder cookies zou onze zoekfunctie niet optimaal werken, ze zijn nodig voor de basisfunctionaliteit van ConvertMall.

Busfizz slaat gegevens op over de URL’s die je bezoekt via ConvertMall, maar we houden je activiteiten buiten het platform niet bij. We volgen jouw interacties binnen de ConvertMall-diensten (die ConvertMall.com en aangepaste domeinen gehost door Busfizz bevat).

Sommige services van derden die we gebruiken om de diensten te verlenen, zoals analyse-software, kunnen hun eigen cookies in jouw browser plaatsen. Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op het gebruik van cookies door Busfizz en niet op het gebruik van cookies door derden.

 1. DATAVEILIGHEID

We gebruiken codering (HTTPS / TLS) om gegevens te beschermen die van en naar onze site worden verzonden. Geen enkele gegevensoverdracht via internet is echter 100% veilig, dus we kunnen de veiligheid niet garanderen. Jouw bedrijf gebruikt de diensten op eigen risico en je bent verantwoordelijk voor het nemen van alle redelijke maatregelen om jouw bedrijfsaccount te beveiligen.

 1. ZAKELIJKE OVERDRACHTEN

Als we betrokken zijn bij een fusie, overname, faillissement, reorganisatie of verkoop van activa zodat jouw informatie zou worden overgedragen of onderworpen aan een ander privacybeleid, zullen we je hiervan vooraf op de hoogte stellen, zodat je jouw bedrijf voor dergelijke nieuwe beleid kan afmelden door het betreffende account te verwijderen vóór de overdracht.

 1. E-MAIL VAN BUSFIZZ

Soms sturen we je e-mails over jouw bedrijfsaccount, servicewijzigingen of nieuw beleid. Je kan je niet afmelden voor dit type e-mails (tenzij je jouw bedrijfsaccount verwijdert). Maar je kan je afmelden voor niet-administratieve e-mails zoals samenvattingen, nieuwsbrieven en activiteitenmeldingen door een verzoek te sturen naar .

Wanneer je interactie met een e-mail hebt die door Busfizz is verzonden (zoals het openen van een e-mail of het klikken op een bepaalde link in een e-mail), kunnen we informatie over die interactie ontvangen.

We sturen je geen e-mail om jouw wachtwoord of andere accountgegevens te vragen. Als je een dergelijke e-mail ontvangt, stuur deze dan door naar zodat we dit kunnen onderzoeken.

 1. INSLUITINGEN VAN DERDEN

Een deel van de inhoud die je op ConvertMall ziet, wordt niet gehost door Busfizz. Deze “insluitingen” worden gehost door een derde partij en ingesloten op het platform, zodat het lijkt alsof het deel uitmaakt van die pagina. Bijvoorbeeld: video’s, gifs, audiobestanden, links of documenten die in een bedrijfscontent verschijnen. Deze bestanden sturen gegevens naar de gehoste site net alsof je die site rechtstreeks bezoekt (als je bijvoorbeeld op het platform bedrijfscontent laadt met een extern gehoste video erin, wordt die video weergegeven door een verwijzing naar bestanden die door de betreffende partij worden gehost, en deze partij ontvangt op zijn beurt gegevens over jouw activiteit, zoals jouw IP-adres en hoeveel van de video jij bekijkt).

Busfizz heeft geen controle over welke gegevens derden in dergelijke gevallen verzamelen of wat ze er uiteindelijk mee doen. Insluitingen van derden op ConvertMall vallen dus niet onder dit privacybeleid. Ze vallen onder het privacybeleid van de externe service (dit betekent dat als je een extern gehoste video bekijkt die is ingesloten in een bericht op ConvertMall, valt het gebruik van gegevens over je interacties met de video onder het privacybeleid van die hostingspartij).

Sommige insluitingen kunnen jou om informatie vragen, zoals het opgeven van jouw e-mailadres, via een formulier waarnaar wordt gelinkt vanuit bedrijfscontent. We doen ons best om fraudeurs van ConvertMall af te houden. Als je er echter voor kiest om jou gegevens op deze manier aan een derde partij te verstrekken, ben je zelf verantwoordelijk voor wat zij ermee kunnen doen. Zoals hierboven uitgelegd, vallen hun acties niet onder dit privacybeleid. Wees dus voorzichtig wanneer je ingesloten formulieren op ConvertMall ziet waarin om jouw e-mailadres of andere bedrijfsinformatie wordt gevraagd. Zorg ervoor dat je begrijpt aan wie je jouw informatie verstrekt en wat zij zeggen dat ze ermee van plan zijn. We raden je aan jouw e-mailadres of andere bedrijfsinformatie niet via een ingesloten formulier aan derden te verstrekken.

Wanneer je op ConvertMall bedrijfscontent plaatst, mag je geen formulier insluiten waarmee gebruikers persoonlijke informatie kunnen indienen. Je moet offsite linken naar een pagina die dergelijke inzendingen door gebruikers toestaat, en het uiterlijk van die pagina moet voldoende onderscheiden zijn van ConvertMall om ervoor te zorgen dat het geen verwarring veroorzaakt bij gebruikers over aan wie ze de betreffende informatie verstrekken. Als je dit niet doet, kan Busfizz de bedrijfscontent uitschakelen of andere actie ondernemen om jouw account te beperken of uit te schakelen.

 1. WIJZIGEN OF VERWIJDEREN VAN JOUW BEDRIJFSGEGEVENS

Als je een bedrijfsaccount hebt, kun je hier jouw bedrijfsgegevens inzien, of delen van jouw account verwijderen.

Om informatie te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke vernietiging, is het mogelijk dat we resterende kopieën voor een korte periode (doorgaans enkele weken) bewaren. Maar als je jouw bedrijfsaccount verwijdert, kunnen jouw informatie en bedrijfscontent en berichten na die tijd niet meer worden hersteld. Busfizz kan kopieën van jouw informatie bewaren na deze periode wanneer dit wettelijk verplicht is.

 1. WIJZIGINGEN IN DIT BELEID

Busfizz kan dit beleid periodiek bijwerken. We brengen je op de hoogte van belangrijke wijzigingen daarin. De meest recente versie van het beleid is altijd hier en we zullen eerdere versies van het beleid hier archiveren.

 1. VRAGEN

We verwelkomen feedback over dit beleid op .

 

VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING VOOR BEDRIJVEN IN DE EUROPESE UNIE

 1. BESCHRIJVING VAN DE VERWERKINGSACTIVITEIT

Busfizz verzamelt en bewaart bedrijfsinformatie over de bedrijven op ConvertMall om hun ervaring aan te passen en gepersonaliseerde distributie van inhoud mogelijk te maken. Het deelt minimale gegevens met zijn serviceproviders.

Doeleinden van verwerking:

 • De diensten aanbieden, testen, promoten en verbeteren;
 • Verzamelen statistieken van diensten;
 • Zorgen voor een persoonlijke ervaring;
 • Publiceren en distribueren door bedrijven gegenereerde content;
 • Toegang bieden tot bedrijfscontent;
 • Bestrijden spam, fraude en ander misbruik van services.
 1. WETTELIJKE GRONDSLAGEN

Om de diensten te kunnen leveren, verzamelt Busfizz bedrijfsgegevens over de bedrijven en slaat deze op om zijn verplichtingen jegens de bedrijven na te komen zoals beschreven in onze algemene voorwaarden.

Busfizz streeft ook zijn legitieme belangen na door minimale gegevens te verzamelen van uitgelogde bedrijven om de diensten te verlenen, zoals hierboven beschreven. Deze legitieme belangen wegen niet op tegen (noch schenden ze) de privacybelangen van de bedrijven, omdat we minimale bedrijfsgegevens voor deze doeleinden verzamelen en we volledig transparant zijn over deze activiteiten.

Waar Busfizz persoonlijke gegevens verzamelt en opslaat over niet-gebruikende bedrijven die worden genoemd in door bedrijven gegenereerde content, gebeurt dit onder uitvoering van verplichtingen jegens bedrijven die de diensten gebruiken om bedrijfscontent te publiceren op websites die worden gehost door Busfizz. In dergelijke gevallen zijn bedrijven die bedrijfscontent publiceren die persoonlijke of bedrijfsgegevens van derden bevat, verantwoordelijk voor die inhoud. Busfizz zal gerelateerde klachten in overweging nemen in overeenstemming met de rechten van de betrokkene van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, evenals het recht op meningsuiting en toegang tot informatie.

 1. PUBLIEKE AARD VAN BEDRIJFSGEGEVENS

Ingelogde bedrijven kunnen ervoor kiezen om openbaar te communiceren via de diensten in de vorm het publiceren van bedrijfscontent, volgen van andere bedrijfsaccounts en van het versturen van een bericht. Wanneer dergelijke bedrijfsgegevens mogelijk beschermde gegevens in een speciale categorie onthullen, worden ze verwerkt op basis van het feit dat ze duidelijk openbaar worden gemaakt door het bedrijf. Hieronder vind je aanvullende informatie over mogelijke gevolgen van een dergelijke verwerking. Als je niet akkoord gaat met dit openbare gebruik, maak dan geen bedrijfsaccount aan en gebruik deze functies van het platform niet.

Zoekmachines kunnen jouw bedrijfspagina en openbare interacties indexeren. Gebruikers kunnen ook links naar jouw inhoud delen op sociale mediaplatforms.

 1. CATEGORIEËN VAN VERZAMELDE BEDRIJFSGEGEVENS

Uitgelogde bedrijven:

 • Geschiedenis lezen;
 • IP-adres;
 • Browserinformatie;
 • DNT-status.

Ingelogde bedrijven:

 • Handelsnaam;
 • Bedrijfsinformatie;
 • Sessie-activiteit (beveiliging);
 • IP-adres;
 • Browserinformatie;
 • Geschiedenis lezen (alleen op ConvertMall diensten);
 • Metagegevens over bezochte URL’s via ConvertMall;
 • Netwerkinteracties (beveelt aan, volgt, etc.);
 • Gepubliceerde bedrijfscontent;
 • Berichten door het bedrijf.
 1. CATEGORIEËN VAN ONTVANGERS

Busfizz deelt minimale bedrijfsgegevens met externe verwerkers om de diensten te kunnen leveren. Deze verwerkers bieden minimaal hetzelfde niveau van gegevensbescherming als uiteengezet in deze verklaring. Dit omvat de volgende categorieën ontvangers:

 • Hosting, opslag en andere infrastructuur;
 • Veiligheid;
 • Analyse;
 • Communicatie en ondersteuning.
 1. GEBRUIK VAN ALGORITMEN OM DE ERVARING TE VERBETEREN

Busfizz verzamelt en bewaart gegevens over de bedrijven om hun ervaring aan te passen door voorgestelde bedrijfscontent weer te geven die is afgestemd op de voorkeuren en interesses die door het bedrijf zijn aangegeven (inclusief via de leesgeschiedenis en interacties met diensten). Dit is geen geautomatiseerde besluitvorming, aangezien die zin in de AVG wordt gebruikt, omdat het geen rechtsgevolgen of vergelijkbare significante gevolgen voor bedrijven heeft. Busfizz modereert ook bedrijfscontent en berichten om spam, fraude en andere vormen van misbruik omschreven in de algemene voorwaarden voor bedrijven te bestrijden en te voorkomen, en kan daarbij vertrouwen op algoritmen.

 1. MOGELIJKE GEVOLGEN VAN VERWERKING

Door een bedrijfsaccount op ConvertMall aan te maken en te gebruiken, kunnen bedrijven bepaalde bedrijfsgegevens openbaar en toegankelijk maken voor anderen op hun bedrijfspagina en via netwerkinteracties. Dit kunnen in sommige gevallen beschermde gegevens in een speciale categorie zijn die door het bedrijf als kennelijk openbaar worden gemaakt.

Vanwege het openbare karakter van informatie die op ConvertMall wordt geplaatst, kan het voor derden mogelijk zijn om identificerende bedrijfsgegevens uit berichten te halen, hetzij door lezing, gevolgtrekking, aanvullend onderzoek of geautomatiseerde extractie en analyse.

Het is voor bedrijven niet toegestaan om een andere naam dan één van hun bij de Kamer van Koophandel geregistreerde namen voor hun bedrijfsaccount te gebruiken. Als je het echter niet eens bent met en de risico’s van dergelijk gebruik niet accepteert, mag je het platform niet gebruiken.

 1. GRENSOVERSCHRIJDENDE OVERDRACHTEN

ConvertMall wordt gehost in de Europese Unie. Door de diensten te gebruiken, geeft je Busfizz toestemming om je informatie over te dragen, op te slaan en te gebruiken in de landen waar we actief zijn. Wanneer je gegevens worden bekendgemaakt aan onze verwerkers, zijn deze overeenkomstig onderworpen aan ten minste hetzelfde niveau van gegevensbescherming als uiteengezet in deze verklaring.

 1. RETENTIE

Busfizz bewaart gegevens die aan je bedrijfsaccount zijn gekoppeld gedurende de levensduur van jouw account. Als je jouw bedrijfsgegevens wilt verwijderen, kun je jouw account op elk gewenst moment verwijderen. Verwijderde bedrijfsaccounts geven een 404-foutmelding “Bestand niet gevonden” -pagina, onmiddellijk na het starten van de verwijdering, en worden na veertien dagen onherstelbaar in ons systeem. Het kan enkele extra dagen duren voordat jouw bedrijfsgegevens uit de zoekmachines zijn verwijderd, afhankelijk van de praktijken van die zoekmachines, waarover Busfizz mogelijk beperkte of geen controle heeft.

 1. RECHTEN VAN BETROKKENEN
 • Je kunt de informatie die aan jou bedrijfsaccount is gekoppeld, corrigeren vanaf de pagina instellingen;
 • Je kunt jouw toestemming op elk moment intrekken door jouw account te verwijderen door een verzoek in te dienen via , waardoor je bedrijfsgegevens binnen 14 dagen volledig worden gewist (behalve voor zover Busfizz wettelijk wordt verhinderd jouw gegevens te verwijderen);
 • Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van jouw bedrijfsgegevens door contact op te nemen met . Als jouw klacht betrekking heeft op vermeend misbruik van jouw bedrijfsgegevens door een derde partij, kan dit leiden tot opschorting van die account in overeenstemming met de relevante wetgeving, het algemeen belang, onze overeenkomstige verplichtingen en het recht op meningsuiting en toegang tot informatie van anderen;
 • Volgens de EU-wetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van jouw bedrijfsgegevens door Busfizz bij de speciale toezichthoudende autoriteit van jouw EU-lidstaat.
 1. TOEGANGSVERZOEKEN VAN HET ONDERWERP

Om redenen van veiligheid en verificatie van het accounteigendom verwerken we verzoeken om toegang tot de betrokkene en verzoeken tot verwijdering van accounts van de accounthouder. We kunnen geen verzoeken verwerken die zijn gedaan door services van derden.

 1. CONTACTGEGEVENS

Als je vragen heeft over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen via .

 1. RECHT OM TE WETEN VERZOEK

Onder de AVG heb je het recht om informatie op te vragen over onze verzameling, gebruik en openbaarmaking van je bedrijfsgegevens in de afgelopen 12 maanden, en om te vragen dat wij je de volgende informatie verstrekken:

 • Categorieën en specifieke stukjes bedrijfsinformatie die we over je hebben verzameld;
 • Categorieën van bronnen waaruit we bedrijfsinformatie verzamelen;
 • Doeleinden voor het verzamelen, gebruiken of verkopen van bedrijfsinformatie;
 • Categorieën van derde partijen waarmee we bedrijfsinformatie delen;
 • Categorieën van bedrijfsinformatie die over je worden bekendgemaakt voor zakelijke doeleinden;
 • Indien van toepassing, categorieën van bedrijfsinformatie die over je wordt verkocht en de categorieën van derden waaraan de bedrijfsinformatie is verkocht, per categorie of categorieën van bedrijfsinformatie voor elke derde partij waaraan de bedrijfsinformatie is verkocht.

Om een verifieerbaar verzoek in te dienen om informatie over de bedrijfsinformatie die we over je hebben verzameld kun je ons een e-mail sturen op .

 1. RECHT OM VERZOEK TE VERWIJDEREN

Onder de AVG heb je ook het recht om te verzoeken dat wij bedrijfsinformatie verwijderen, behoudens bepaalde uitzonderingen. Je kunt je recht om te verwijderen uitoefenen als je een bedrijfsaccount hebt door een e-mail sturen naar .

 1. ALGEMENE VERZOEKEN ONDER AVG

Als je geen bedrijfsaccount hebt, hebben we niet genoeg informatie over jou om je verzoeken om het recht op kennis en het recht op verwijdering te verifiëren, aangezien we niet voldoende informatie bewaren om je opnieuw te identificeren en je te koppelen aan een eerder bezoek aan ConvertMall. Je kan tweemaal per periode van 12 maanden een verifieerbaar verzoek van de consument indienen met betrekking tot je persoonlijke gegevens. We zullen je niet discrimineren voor het uitoefenen van jouw rechten onder de AVG.

 1. VERZOEKEN GEDAAN VIA AGENTEN

Je kan schriftelijk of via een volmacht-document een gemachtigde agent aanwijzen om namens jou verzoeken in te dienen om jouw rechten uit te oefenen. Voordat we een dergelijk verzoek van een agent accepteren, zullen we van de agent eisen dat hij het bewijs levert dat je hem toestemming hebt gegeven om namens jou te handelen, en mogelijk moet je jouw identiteit rechtstreeks bij ons verifiëren.

 1. VERKOOP VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Onder de AVG betekent een “verkoop” het verstrekken van bedrijfsinformatie aan een derde partij voor een waardevolle vergoeding.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Je kan contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar .